Strona Główna

Siedziba Kancelarii: ul. Służba Polsce 5 | 32-200 Miechów | Tel. 0603-628-063 | e-mail: ctaracha@gmail.com

 

 

Misja Kancelarii:

Misją Kancelarii Adwokackiej „Cezar-Lex” jest profesjonalna obsługa prawna osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Świadczymy pomoc prawną klientom indywidualnym oraz zapewniamy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych na terenie całego kraju, w szczególności zaś w Krakowie i okolicach.

W związku z licznymi zapytaniami od naszych Klientów nasza Kancelaria zajmuje się również wdrażaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sektorze prywatnym i publicznym na ternie całego kraju. Oferujemy również możliwość przeprowadzenia profesjonalnego wewnętrznego audytu wdrożenia RODO z udziałem doświadczonego radcy prawnego specjalizującego się w tym zakresie.

                                                                                                                


Założyciel:

Adwokat mgr Cezary Taracha jest członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, nr wpisu 413. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy asystenta sędziego i jako aplikant sądowy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. 

 

KANCELARIA ADWOKACKA „CEZAR-LEX”         Adwokat - Cezary Taracha